Zašto poduzetnički inkubator?

Poduzetnički inkubator dio je poduzetničke potporne infrastrukture koji funkcionira kao poseban oblik potpore kojim se olakšava poslovanje poduzetnicima – početnicima u prvim godinama poslovanja kroz sufinanciranje najma poslovnog prostora te korištenje pratećih usluga.

Vizija

Stvaranje modernog poslovnog okruženja za poduzetnike.

Misija

Podupirati razvoj malog i srednjeg poduzetništva kako bi se potaknuo razvoj novih poduzetničkih ideja i inovacija kroz osiguravanje poslovnog prostora i pružanje poslovnih i drugih usluga.

Što vam nudimo?

Poduzetnički inkubator

 • Subvencioniran zakup poslovnog prostora
 • Korištenje infrastrukture i konferencijske sale
 • Korištenje usluga fotokopirnog aparata i najam drugih aparata po subvencioniranim cijenama
 • Organizacijska i savjetodavna pomoć, seminari, edukacije korisnika
 • Predstavljanje korisnika na web portalu, marketing, internet prodaja

Virtualni inkubator

 • Skup informatičkih i knjigovodstvenih alata razvijenih sa ciljem podupiranja razvoja malog i srednjeg poduzetništva
 • Poslovne, tehničke i obrazovne usluge poduzetnicima koji nisu fizički smješteni u inkubatoru

Tržišne usluge

 • Co-working u prostorima inkubatora
 • Savjetovanja
 • Seminari, edukacije za poduzetnike
 • Konzultanske usluge
 • Izrada Web stranica, marketing, internet prodaja
 • Internet aplikacije i programska rješenja