Javni poziv za dodjelu prostora 08.03.2021.

Javni poziv za dodjelu prostora

Poziva se zainteresirani budući stanar Poduzetničkog inkubatora da se prijavi na javni poziv za svoj poslovni prostor

Poduzetnički inkubator Đurđevac poziva sve zainteresirane poduzetnike i one koji planiraju poduzetničku aktivnost te poduzenike registrirane kao poduzetnička potporna institucija PPI (čime ostvaruju prednost pri prijavi za zakup poslovnog prostora) za prijavu zakupa poslovnog prostora u novoj zgradi na adresi S. Radića 10, Đurđevac.

Prijava potencijalnog korisnika treba sadržavati poslovni plan i ispunjeni obrazac za prijavu za zakup poslovnog prostora. Ponude s traženom dokumentacijom podnose se putem pošte preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Stari Grad d.o.o., S. Radića 1, 48350 Đurđevac s napomenom „Natječaj za zakup poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora“

Prijave se zaprimaju najranije od prvog dana nakon objave ovog poziva. Cijena zakupa po m2 prostora iznosi 35 kuna bez PDV-a uvećano za trošak režija, a u cijenu je uključen trošak korištenja zajedničkih prostorija.

Prioritet pri ustupanju zakupa poslovnog prostora imaju poduzetničko potporne institucije (PPI)

Nakon pristiglih prijava povjerenstvo u sastavu od tri člana zaprimljene prijave će ocijeniti te će se lista objaviti na službenim stranicama Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr, a pristigli zahtjevi obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

Javni natječaj je  otvoren 30 dana.

Prostorija poslovnog prostora nalazi se na II. katu Poduzetničkog inkubatora u Đurđevcu, pod rednim brojem 23 te raspolaže sa 17,51 m2.

Navedeni poslovni prostor možete pronaći na linku:

https://inkubator-djurdjevac.hr/najam-prostora/

Upite možete slati na e-mail adresu inkubator@djurdjevac.hr.

Cjelokupan tekst javnog poziva i obrazac možete pronaći u nastavku:

      JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA U PODUZETNIČKOM INKUBATORU ĐURĐEVAC

SVIM ZAINTERESIRANIM PODUZETNICIMA TE PODUZETNICIMA KOJI PLANIRAJU POKENUTI PODUZETNIČKU AKTIVNOST

Pozivaju se svi zainteresirani poduzetnici i oni koji planiraju pokrenuti poduzetničku aktivnost te poduzetnici registrirani kao poduzetnička potporna institucija PPI (čime ostvaruju prednost pri prijavi za zakup poslovnog prostora) da dostave svoju prijavu na Javni poziv za prijavu zakupa poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Đurđevac.

Prijava potencijalnog korisnika treba sadržavati poslovni plan i ispunjeni obrazac za prijavu za

zakup poslovnog prostora. Ponude s traženom dokumentacijom podnose se putem pošte

preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Stari Grad d.o.o., S. Radića 1, 48350 Đurđevac s napomenom

„Natječaj za zakup poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora“

Vrijeme podnošenja prijave je vrijeme predaje prijave u poštanskom uredu (datum, sat, minuta,

sekunda), a prijave se zaprimaju najranije od prvog dana nakon objave ovog poziva.

Cijena zakupa po m2 prostora iznosi 35 kuna bez PDV-a uvećano za trošak režija, a u cijenu je

uključeno korištenje zajedničkih prostorija.

Prioritetne djelatnosti za zakup poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru su:

1. PODUZETNIČKO POTPORNE INSTITUCIJE,

2. ICT,

3. INOVATIVNE TEHNOLOGIJE I RJEŠENJA,

4. PRUŽANJE USLUGA IZ ZDRAVSTVENE ZAŠTITE,

5. POSLOVNO SAVJETOVANJE,

6. PROJEKTANTSKE USLUGE

Nakon pristiglih prijava povjerenstvo u sastavu 3 člana će ocijeniti zaprimljene prijave te će se

lista objaviti na službenim stranicama Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr

Pristigli zahtjevi obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

Prilikom obrade dokumentacije mogu se tražiti dodatna obrazloženja.

Poduzetnički inkubator Đurđevac zadržava pravo odbiti svaku ponudu i poništiti Javni natječaj u

bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez

obveze da obrazloži svoju odluku.

Javni natječaj otvoren je 30 dana, odnosno do trenutka davanja poslovnog prostora koji su

predmet ovog natječaja u zakup.

Poslovni prostor možete pronaći na linku: https://inkubator-djurdjevac.hr/najam-prostora/Prostori za zakup:

Ured 23- 17,51 m2

Podijeli članak....
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin