Usluge

Kompletna usluga potrebna poduzetnicima početnicima na jednom mjestu! 

PODUZETNIČKI INKUBATOR

 • Subvencioniran zakup poslovnog prostora
 • Korištenje infrastrukture i konferencijske sale
 • Korištenje usluga fotokopirnog aparata i najam drugih aparata po subvencioniranim cijenama
 • Organizacijska i savjetodavna pomoć, seminari, edukacije korisnika
 • Predstavljanje korisnika na web portalu, marketing, internet prodaja

VIRTUALNI INKUBATOR

 • Skup informatičkih i knjigovodstvenih alata razvijenih sa ciljem podupiranja razvoja malog i srednjeg poduzetništva
 • Poslovne, tehničke i obrazovne usluge poduzetnicima koji nisu fizički smješteni u inkubatoru

TRŽIŠNE USLUGE

 • Co-working u prostorima inkubatora
 • Savjetovanja
 • Seminari, edukacije za poduzetnike
 • Konzultanske usluge
 • Izrada Web stranica, marketing, internet prodaja
 • Internet aplikacije i programska rješenja