Najam prostora

Za sve korisnike subvencija traje pet godina te je u

  • prvoj godini zakup prostora besplatan
  • u drugoj godini iznosi 75% od ukupnog iznosa subvencije
  • u 3. godini je 50%
  • u 4. i 5. godini iznos subvencije iznosi 25%.

Cijena zakupa po m2 prostora iznosi 35 kuna bez PDV-a uvećano za trošak režija, a u cijenu je uključeno korištenje zajedničkih prostorija.

Najam prostora u prosjeku kroz 5 godina – 15,75kn po m2

Tlocrt prizemlja
Tlocrt prizemlja
Tlocrt 1. kata
Tlocrt 1. kat
Tlocrt 2. kata
Tlocrt 2. kat

Preuzimanje materijala