Javni poziv za iskaz interesa za odabir prepoznatih centara u svrhu provođenja programa Dokazivanja inovativnog koncepta 03.05.2022.

Javni poziv za iskaz interesa za odabir prepoznatih centara u svrhu provođenja programa Dokazivanja inovativnog koncepta

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za odabir Prepoznatih centara, a u svrhu ažuriranja postojeće liste Prepoznatih centara. Prepoznati centri će provoditi program Dokazivanje inovativnog koncepta (dalje u tekstu Program PoC) u suradnji s Korisnikom Programa. Program PoC provodi se u sklopu pod-komponente 3.2 „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Program PoC daje podršku inovacijama u najranijoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta. Fokus PoC Programa je isključivo na TRL 3 (demonstracija tehničke izvedivosti) i TRL 4 (izrada laboratorijskog prototipa) na skali razine tehnološke spremnosti.

Uloga Prepoznatih centara je da kao partner na projektu svojom stručnom ekspertizom pomogne korisniku PoC Programa prilikom upravljanja projektom. U slučaju kada je Prepoznati centar sam Korisnik PoC Programa, partnerstvo nije obavezno.

Nadležnost Prepoznatih centara vezano uz provođenje Programa PoC sastoji se od sljedećih aktivnosti:

  • Davanje stručne ekspertize Korisniku PoC Programa u upravljanju inovacijskim projektom,
  • Praćenje napretka projekta te priprema periodičkih stručnih i financijskih izvještaja o ostvarenim rezultatima projekta u koordinaciji s Korisnikom,
  • Izvještavanje u vezi provedbe projekta,
  • Komunikacije s HAMAG-BICRO-m i izvještavanjem u vezi provedbe projekata i Programa,
  • Druge aktivnosti potrebne radi uspješne operativne provedbe Programa PoC sukladno Pozivu.

Prepoznati centar može biti razvojna agencija, tehnološki park i/ili inkubator, znanstveno-tehnologijski park, ured za transfer tehnologije, institut ili druga institucija ukoliko zadovoljava sljedeće kriterije:
1. ima sjedište na području Republike Hrvatske,

  • posjeduje iskustvo u provedbi PoC programa ili sličnih projekata u ulozi prepoznatog centra
  • zadovoljava definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja, sukladno Uredbi 651/2014, 2. članku, točki 83., što znači subjekt (kao što su sveučilišta, istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja.

Više informacija pročitajte na sljedećoj poveznici.

Izvor:
HAMAG-BICRO

Podijeli članak....
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin