Javni poziv za zakup poslovnog  prostora 18.01.2024.

Javni poziv za zakup poslovnog  prostora

Javni poziv za zakup poslovnog  prostora

Stari grad d.o.o. Đurđevac poziva sve zainteresirane poduzetnike i one koji planiraju poduzetničku aktivnost za prijavu na natječaj za zakup poslovnog prostora u novoj zgradi na adresi Škurdijeva bb, Đurđevac, kčbr. 2592/1, ko. Đurđevac.

Sukladno tlocrtu koji se nalazi u prilogu ovog javnog poziva, u zakup se daju prostori:

1. – 121 m2    

2. – 58 m2

3. – 252 m2    

Prijava potencijalnog korisnika treba sadržavati ispunjeni obrazac za prijavu za zakup poslovnog prostora. Ponude s traženom dokumentacijom podnose se putem pošte preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Stari Grad d.o.o., S. Radića 1, 48350 Đurđevac

s napomenom „Natječaj za zakup poslovnog prostora“.

Vrijeme podnošenja prijave je vrijeme predaje prijave u poštanskom uredu (datum, sat, minuta, sekunda), a prijave se zaprimaju najranije od prvog dana nakon objave ovog poziva.

Prostor se daje u zakup na rok od 15 godina. Cijena zakupa po m2 prostora iznosi 12 eura bez PDV-a uvećano za trošak režija. Svaki prostor ima odvojenu evidenciju potrošnje energenata.

Prioritetna djelatnost za zakup poslovnog prostora je:

  1. FINANCIJSKA INSTITUCIJA (koji posluje s građanima)

Nakon pristiglih prijava povjerenstvo u sastavu od tri člana zaprimljene prijave će ocijeniti te će se lista objaviti na službenim stranicama Poduzetničkog inkubatora Đurđevac – www.inkubator-djurdjevac.hr, a pristigli zahtjevi obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

Prilikom obrade dokumentacije mogu se tražiti dodatna obrazloženja.

Stari grad d.o.o. Đurđevac zadržava pravo odbiti svaku ponudu i poništiti Javni natječaj u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze da obrazloži svoju odluku.

Javni natječaj je  otvoren 15 dana.

Po isteku navedenog roka Povjerenstvo otvara i pregledava pristigle ponude redoslijedom kako su zaprimljene te o pregledu i ocjeni ponuda sastavlja Zapisnik i daje mišljenje radi donošenja Odluke o prihvaćanju pristiglih ponuda.

Natječaj je otvoren do prodaje svih parcela iz točke I. ovog Javnog natječaja, a ponude se obrađuju redoslijedom kako su zaprimljene.

Upite možete slati na e-mail adresu: inkubator@djurdjevac.hr .

Podijeli članak....
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin